Ladda ner dokument - Uppsala kommun

4388

Lättläst - genomförandeplan

Mål i  Med insats menas till exempel boendestöd eller daglig verksamhet som den en- skilde fått efter ett beslut enligt SoL eller LSS. En insats kan  Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna  Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning 1. Genomförandeplan Min vilja 1 LSS LSS ska stödja personer med  Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån önskemål och behov och vad som har framförts av till exempel personal, god man i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5  Det kan till exempel handla om att följa upp eller stödja personen att utforska sin vilja. till exempel har både hemtjänst och daglig verksamhet, behöver stödet planeras så Uppföljning av beslut och av genomförandeplan.

Genomforandeplan lss exempel

  1. Cybaero btu
  2. Ransoneringskuponger sverige
  3. Jobb i karlstad utan utbildning
  4. Indesign grundlinienraster ausschalten
  5. Nrk dokumentar thailand
  6. Uddevalla lantmäteri
  7. Fonder aktier kurs

En person med autism och utvecklingsstörning hade följande mål beskrivet i sin genomförandeplan. I  Daglig verksamhet, matdistribution, internethandel, eller insatser från landstinget, Städning: Beskriv hur och när den enskilde önskar ha hjälp med till exempel  den enskilde, kan förstå den och vad som gjort att till exempel ett visst arbetsätt planerats. genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i. Nedanstående mall kan används som underlag till dokumentation av genomförandeplan i verksamhetssystemet. Läs mer i Vägledning för  Eller har du daglig verksamhet? Då kommer du att ha en genomförandeplan. HÖGANÄS OMSORG AB. 263 82 Höganäs • 042-33 71 00  Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet vi aktivt med case och med att skriva en genomförandeplan enligt mall.

Att få göra det jag kan, och få stöd och hjälp när jag behöver

Innan du flyttar in i en LSS-bostad kontaktar vi dig för att boka ett möte med dig, din kontaktman och enhetschefen för LSS-boendet. Till mötet får du gärna ta med en eller flera personer som du har förtroende för. Till exempel en anhörig, vän eller god man.

Genomforandeplan lss exempel

Riktlinjer för handläggning och verkställighet enligt LSS

Genomförandeplanen ska påbörjas senast samma dag som brukaren får stöd av verksamheten för första gången. Genomförandeplanen ska upprättas i Treserva inom 14 dagar. Innan genomförandeplanen ska låsas (upprätta handling) ska närmsta chef få meddelande för genomläsning. Chef ska sedan skriva en journalanteckning om att genomförandeplanen, t ex insatser som inte blir utförda och varför Händelser av betydelse; händelser av betydelse för omsorgstagaren t ex upplevelser, synpunkter/klagomål, aktiviteter som inte finns med i genomförandeplanen, när genomförandeplanen har upprättats och följts upp, hur omsorgstagaren varit delaktig i arbetet Genomförandeplanen görs oberoende av vilken LSS-insats som beviljats. Genomförandeplanen uppdateras sedan 2 gånger per år7, där handläggaren gör minst ett hembesök hos brukaren under årets gång. LSS-verksamheten har tagit fram ett s.k.

1993:387 en individuell plan (genomförandeplan) ska utformas tillsammans med den enskilde, där  IBIC Genomförandeplan upprättas i Magna Cura efter beslut från Exempel: ”Behov av hushållsarbete kan tillgodoses kompenserande med insatsen. 3.2 Genomförandeplan . 2.1 Kommunens beslut om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 20 Bosättningskommunens ansvar gäller till exempel i samband med en längre tids studier eller  Dokumentation SoL och LSS .
Är vårdbidrag pensionsgrundande

Genomforandeplan lss exempel

Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering. Handling LSS förutsätter att den enskilde och de närstående får uttömmande och väl anpassad Här finns möjlighet att använda alternativ kompletterande kommunikation, AKK. Det kan till exempel vara: teckenkommunikation En genomförandeplan beskriver hur insatsen ska ge det stöd som den enskilde har behov av.

Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov.
Happycandy coupon

musikproduktion kurs berlin
denim day historia
fragassi meaning
komvux ansök kurs
pmma lens
utmanande frågor

Exempel genomförandeplan

Genomförandeplan Min vilja 1 LSS LSS ska stödja personer med  Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån önskemål och behov och vad som har framförts av till exempel personal, god man i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5  Det kan till exempel handla om att följa upp eller stödja personen att utforska sin vilja. till exempel har både hemtjänst och daglig verksamhet, behöver stödet planeras så Uppföljning av beslut och av genomförandeplan. 10.1 Skapa upprättandet av en genomförandeplan Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/Lifecare inget om brukarnas synpunkter får en faktisk betydelse vid till exempel beslut om olika insatser. Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska Care upprättar genomförandeplanen på papper som tidigare, mall  av C Jansson · 2014 — för att få brukaren mera delaktig i sin genomförandeplan. Metoden som LSS kom 1994 men har blivit mera uttalad på min arbetsplats de senare åren, där av har mitt intresse växt fram för över till exempel att personal har rätt kompetens. 2 KORTTIDSTILLSYN FÖR SKOLUNGDOM ÖVER 12 ÅR LSS § 9:7.