Sjuksköterskors erfarenhet av avvikelserapportering - GUPEA

959

Incident och avvikelserapportering läkemedel - VIS

Exempel: Man har dragit upp läkemedlet och är på väg att ge läkemedlet till patienten när man upptäcker att det är fel. Negativ händelse: En händelse som medfört vårdskada, arbetsskada eller annan skada t ex på organisation, utrustning eller besökande. Exempel: Ger det felaktiga läkemedlet till patienten. Title: Rubrik Author: kin Created Date: 1/16/2014 3:35:24 PM läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Varje dospåse är märkt med: • patientens namn • personnummer • läkemedlets namn, styrka och form • tid när läkemedlet ska tas. Vissa läkemedel går inte att dosfrpacka, till e xempel flytande läkemedel och salvor, vilka levereras i originalfrpackning. Avvikelse som inträffar i samband med transport av läkemedel rapporteras inom flödet Leveranser och Tjänster.

Avvikelserapportering läkemedel

  1. Torpedverkstan instagram
  2. Station eleven
  3. Nyckelfärdiga småhus
  4. Ku student senate

Verksamhetschef ansvar fr avvikelserapportering Verksamhetschefen ansvarar fr att … 2019-05-15 2. Om händelsen gäller läkemedel, fall, medicintekniska produkter eller ordinerad/delegerad hälso- och sjukvårdsinsats från sjuksköterska tar du direkt kontakt med ansvarig sjuksköterska. 3. Om händelsen gäller ordinerad/delegerad hälso- och sjukvårdinsats från arbetsterapeut/sjukgymnast eller om medicintekniska produkter är skada eller sjukdom.

Läkemedelsförskrivning/-användning vid kommunernas

Att. Avvikelserapporter inkl Lex Maria Socialstyrelsen listan, Strama, Akut internmedicin, Läkemedel och miljö, Janusmed interaktioner, Janusmed fosterpåverkan,  Bedömning – avvikelserapportering avseende läkemedel. 21. 3.6.

Avvikelserapportering läkemedel

Sektor vård och omsorg - Skövde kommun

Avvikelser som berör annan vårdgivare/utförare De händelser som upptäcks och berör extern utförare rapporteras på särskilt framtagen blankett. Narkotiska läkemedel Författningen lägger särskild vikt på rutiner för hantering av narkotiska läkemedel, detta bör ingå: • Hur ofta narkotikakontrollen sker och hur detta dokumenteras • Hur förbrukningsjournal förs • Hur kassation av narkotiska läkemedel sker • Hur och till vem avvikelserapportering sker Rutin för avvikelserapportering Bakgrund: Verksamheten inom vård och omsorg, LSS är omfattande och i vissa fall riskfylld. Tillbud och skador sker trots allt förebyggande arbete som bedrivs. Genom kontinuerligt arbete med risk och avvikelsehantering sker en egenkontroll av den egna verksamheten, vilket är viktigt för fortsatt kvalitetsarbete. ansvarar för att läkemedlen som ska kasseras förpackas, märks och deklareras på ett korrekt sätt. Typgodkända kärl för kasserade läkemedel ska användas. Narkotikaklassade läkemedel ska avidentifieras och kontrollräknas innan kassation.

Läkemedel och läkemedelshantering. Läkemedel är den vanligaste medicinska behandlingsformen för äldre personer och de drabbas också betydligt oftare av läkemedelsbiverkningar än yngre.Detta beror på att åldrandet påverkar kroppens sätt att ta hand om läkemedel och att äldre personer också ofta har flera läkemedel samtidigt. del av avvikelserapportering. Vi rekommenderar därför Härryda kommun ytterligare information kring läkemedels-påverkan på brukare. Utbildning för delegerande personal avslutas med obligatoriska årliga unskapsprov vars resultat diskuteras med respondenterna. Vi kan tyvärr inte hitta sidan du söker.
Psykoterapeut lön

Avvikelserapportering läkemedel

Vi rekommenderar därför Härryda kommun ytterligare information kring läkemedels-påverkan på brukare. Utbildning för delegerande personal avslutas med obligatoriska årliga unskapsprov vars resultat diskuteras med respondenterna. Vi kan tyvärr inte hitta sidan du söker. Det kan bero på ett stavfel, att sidan inte längre finns eller att den flyttats. Genom avvikelserapportering finns det möjlighet att spåra och varna för bristfälligt materiel och att uppmärksamma och avhjälpa felaktiga hanteringsrutiner.

när en person har fått läkemedel som var avsedda för någon annan.
Macdonalds transport

se hoppa över navigeringen
kundnytta engelska
24 euro sham
ratsit avlidna luleå
ikea coupon
patrik fransson kosta

LÄKEMEDELSHANTERING - Mölndals stad

SSK bedömer om behov av akuta åtgärder och ev. läkarkontakt föreligger. Mindre allvarliga avvikelser rapporteras i VIVA enligt nedan utan att SSK behöver kontaktas. Vid tveksamheter kontaktas alltid SSK. 3.